00656.HK --

Global Partners

 • Global Partners
 • Scientific and Innovative Partners
 • Creative Partners
 • Ingenious Partners

Fosun officially introduced the global partner scheme on January 11, 2016. Fosun’s global partners, as the Company’s highest-level talent pool, are an organizational protection for the inheritance of Fosun’s cultural values, the implementation of strategies and the sustained and stable development of businesses, as well as a system guarantee for Fosun to continuously evolve into an efficient, horizontal, flexible and intelligent group.

 • Guo Guangchang

 • Wang Qunbin

 • Chen Qiyu

 • Xu Xiaoliang

 • Qin Xuetang

 • Gong Ping

 • Li Haifeng

 • Pan Donghui

 • Jorge Magalhães Correia

 • Jim Qian

 • William Tang

 • Zhang Houlin

 • Julia Gu

 • Franz Josef Hahn

 • Henri Giscard d’Estaing

 • Huang Yixin

 • WANG Jiping

 • Wu Yifang

 • Yao Fang

 • Vincent Li

 • Michael Bentlage

 • Allen Wang

 • Wen Xiaodong

 • Takuya Yamada

 • Edwin Zhang

 • Frank Zhang

 • ZHU RUIRONG

 • Joann Cheng

 • Dong Ya

 • Zhen HUANG

 • Wilson Jin

 • John Liu

 • Peng Yulong

 • Robert Laurence

 • Jeff Shi

 • Kevin Shi

 • Wang Changying

 • Xie Dazhi

 • Zeng Ming Guang

 • CAO Minglong

 • DONG Yan

 • GAO Min

 • HE Chuan

 • Ravi Penmetsa

 • QIAN Shunjiang

 • Rogério Henriques

 • TIAN Zuoyun

 • WANG Yifei

 • YAO Yongkuan

 • SHAO Renzhi

 • LIANG JUN

 • Huang Jian

 • Bo Gao

 • Tristan Pfurr

 • Lipu Wang

 • Mingdong Liu

 • XU Xiaochun

 • Xiaolei Chi

 • Christian Wrede

 • Chen Guoping

 • Li Sha

 • Junjie Wang

 • Wu Yifei

 • Gangyong Cong

 • OU Yangyong

 • Mike Xu

 • Michael Huang

 • Grace Liu

 • Tang Jianlong

 • Qiang Liu

 • Kang Cheng

 • Zhu Jin

 • Elvis Liu Mingtao

 • BO Wei

 • Antoine De Oliveira E Castro

 • Eric Chan

 • FANG Jianhong

 • TANG Ji Ning

 • Zhang Chunling

 • Mao Xiang Hua

 • Song Weifeng

 • Lin Lin

 • Qiu Xifei

 • Ni Qiang

 • Bryan Chen

 • Yue Chen

 • Yuebo Li

 • Stella Hao

 • Ruohan Fan

 • Wenkui Zhu

 • Shi Zhe

 • Shen Yun

 • Zhou Zhigang

 • Jenny Shao

 • Matthew Guo

 • Wu LinGuang

 • Zhiyong PAN

 • Guan Xiaohui

 • Jason Chen

 • Li Dongming

 • Wang Kexin

 • Aimin Hui

 • Shengli Li

 • Weibo Wang

 • Srinivas Sadu

 • Deyong Wen

 • Liu Yi

 • Lior Dayan

 • Isabel Vaz

 • Jingping Mei

 • Wenjie Zhang

 • Qingui Bao

 • Hang Hu

 • Shibin Wu

 • Ms. Feng Rongli

The innovative partners are top innovative talents in Fosun’s ecosystem, including scientific and innovative partners, creative partners and ingenious partners. They mark a significant milestone on Fosun’s road towards an “innovation-driven consumer group”.

 • 回爱民

 • 梅璟萍

 • 张跃建

 • 毋丽君

 • 孔德力

 • 周放

 • 许田

 • 王为波

 • 姜伟东

 • 曾庆平

 • 王立群

 • 文良柱

 • 李世荣

 • 杨志军

 • 孙非

 • 肖振宇

 • Dr.C.S.Venkatesan

 • 房劬

 • 郭春泰

 • 楚觉非

 • 翟文

 • Gerrit Forster

 • 郭风芳

 • Dr. Ze'evi Ma'or

 • 吴培荣

The innovative partners are top innovative talents in Fosun’s ecosystem, including scientific and innovative partners, creative partners and ingenious partners. They mark a significant milestone on Fosun’s road towards an “innovation-driven consumer group”.

 • 布鲁诺·西亚利

 • Zoe Turner

 • 张春玲

 • 郭琰峰

 • 亚历山大·科罗

 • Phil Taylor

The innovative partners are top innovative talents in Fosun’s ecosystem, including scientific and innovative partners, creative partners and ingenious partners. They mark a significant milestone on Fosun’s road towards an “innovation-driven consumer group”.

 • 李媛

 • 陆亚明

 • 王时佳

 • 游玉敏

 • 罗玉麟

 • 侯桂林

 • 田浩